NANONUT; Figure-Photos, DIY

Posts tagged “kobato

Kodaka n Kobato

Boku wa Tomodachi ga Sukunai

Kobato by: Miyoko-san
Kodaka by: Naoya-kun

Tomodachi ga Sukunai s2 is airing!

(more…)